Silda på Buagrunnen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tunfisk var først ute med fangst fra Buagrunnen i år, en stor fiskeflåte er nå i området utenfor Mørekysten på jakt etter silda

345 tonn sild med en snittstørrelse på 350 gram meldte Tunfisk inn litt før Sildelagets auksjon klokka 18 mandag kveld. Like etterpå meldte Orfjord inn 280 tonn fra samme område med snittstørresle på 361 gram. Over 20 fartøy er nå i området på jakt etter silda. 

-Vi har vært ute et par uker, lett lenger nord og også en tur her nede før vi litt tidligere idag så litt slør av sild lenger nord på Buagrunnen, sier skipper Svein Kristian Sjo som legger til at det kunne kjennes som om det var mer båter enn sild på feltet  

- Så kom vi over denne flekken her aust og fikk dette på ett kast, sier Sjo som legger til at silda ser fin ut på rogna.

-I fjor hadde vi første fangst på Buagrunnen 13 februar, da var det Paul Senior som var først ute. Vi har sett i hele år at silda har lagt en uke bak det som har vært normalen de siste årene på vandringa, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

- Vi håper flåten kommer seg fort i arbeid, silda er fin for pressing nå og vi ser at det kan komme litt vind og vær ute i uken som kan skape litt utfordringer, sier Garvik.

Tunfisk og Orfjord ble begge solgt til Pelagia som har sendt båtene til anleggene i Liavåg og Kalvåg.

Det er et fantastisk eventyr som skjer nede i havet hvert år med denne silda. I følge Havforskningen er årets gytebestand av NVG sild på litt over 3,5 millioner tonn, utrolige 3,5 milliarder kilo.

All gytingen foregår ikke bare på Mørekysten, men også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Men når 20% av den gyteklare silda er gonader med rogn og melke, så er det store mengder egg som blir lagt ned på bunnen for å klekkes. 

Som Havforskningen skriver:

Silda legger eggene på bunnen, der de klekker etter ca. tre uker. De nyklekte larvene driver med strømmen nordover langs kysten, og driver inn i oppvekstområdene i Barentshavet tidlig på sommeren. Da blir også sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år gammel, svømmer den vestover ned langs kysten og blander seg etter hvert med gytebestanden.

Etter gyting drar den voksne silda ut i Norskehavet på en lang vandring for å finne mat. Den beiter på raudåte hele sommeren over store deler av havet, men særlig i sentrale og vestlige deler, der atlanterhavsvannet møter det kalde arktiske vannet som strømmer ned langs østkysten av Grønland. I september–oktober samles silda utenfor Troms og Finnmark der den overvintrer, for så å vandre sørover igjen langs kysten i januar for å gyte.

Silda har stor betydning for økosystemene langs kysten og i Barentshavet. Den beiter på raudåte og er selv en viktig matressurs for rovfisk som torsk, sei og annen bunnfisk i tillegg til hval. Store flokker av spekkhoggere følger silda på dens vandringer.

 

 

 

Siste nytt