Silde-veksten fortsetter

Publisert: av Camilla Klævold

Til tross for volumnedgang på 12 prosent øker verdien for sild med 13 prosent, makrell har et fall på rundt 40 prosent både verdi- og volummessig

- Norge eksporterte 11 600 tonn sild til en verdi av 171 millioner kroner i august.
- Det er en nedgang i volum på 12 prosent.
- Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Litauen, Nederland og Polen var de største markedene for norsk sild i august.

- Hovedsesongen for nordsjøsild er akkurat over. Volumene er på nivå med fjoråret, men prisene til konsum og mel og olje går opp. Vi merker oss også at det er en lavere eksport av matjessild til Nederland. Her er volumet ned med rundt 15 prosent sammenlignet med 2019, sier ansvarlig for pelagisk fisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen i en pressemelding.

Nedgang for makrell
- Norge eksporterte 5 400 tonn makrell til en verdi av 95 millioner kroner i august.
- Det er en nedgang i volum på 39 prosent.
- Verdien falt med 63 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med august i fjor.
- Vietnam, Ukraina og Sverige var de største markedene for norsk makrell i august.

- Vi har hatt en historisk høy verdi på makrelleksporten så langt i år, med en økning på 45 prosent sammenlignet med 2019. Det er et resultat av økte kvoter og gode priser i norske kroner. Eksporttallene for august preges av lavsesong med færre landinger, liten lagerbeholdning og lav eksport. Nå går vi mot en høst med store kvoter, så det blir spennende å se hvordan det vil påvirke prisene utover året, sier ansvarlig for pelagisk fisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt