Sildelaget deltok på sjømatseminar i Japan

Publisert: av Line Dale Nilsson

Sjømatrådet og Japan Fisheries Assosiation arrangerte et stort sjømatseminar hvor hovedtema var det japanske sjømatmarkedet.

Sjømatrådet lanserte dessuten en helt ny sjømatstudie av Japan. Her har man analysert markedsdata på en helt ny måte, og resultatene gir en god innsikt i forbruksmønsteret i Japan.

«Denne studien er et viktig verktøy for å målrette norsk markedsføring av sjømat generelt og makrell spesielt i Japan. Det var spesielt interessant å lære om makrellens sentrale posisjon i det japanske sjømatkonsumet», sier Paul Oma som representerte Sildelaget på seminaret.

Fiskeribladets omtale av seminaret kan du lese her: 

https://fiskeribladet.no/utgave/?2017-09-27 (abo.)

 

 

Siste nytt