Sildelaget i møte med fiskeriministeren

Publisert: av Jarle A. Hansen

Norges Sildesalgslag har bedt om et møte med Per Sandberg, og møtet finner sted mandag 12. februar.

I møtet med fiskeriministeren møter styreleder Jonny Garvik, adm. dir. Paul M. Oma og salgsdirektør Knut Torgnes.

Tema for møtet er dagsaktuelle temaer innenfor pelagisk sektor, som oppfølging av rapporten fra statsrådens "ekspertutvalg" for forbedring og forenkling i førstehåndsomsetningen. I tillegg vil statsråden bli orientert om Sildelagets markedplass, bl.a. rundt tobis og dynamiske  minstepriser.

Også handelspolitikk og eksportavgift, miljøsertifisering og ressurskontroll vil bli temaer for møtet, opplyser Paul M. Oma. Oma fremhever at det som oppfølging av Sildelagets strategi ("Sildelaget i 100"), vedtatt på årsmøtet i mai i fjor, er særdeles viktig å ha god kontakt med næringens øverste politiske ledelse.  Oma er derfor glad for at møtet er kommet i stand, fordi det er viktig at fiskeriministeren får innsikt i en del saker sett fra Sildelagets ståsted. Dette bidrar til at politiske beslutninger gis et best mulig bredt grunnlag.

Siste nytt