Sildelaget på ryddedugnad i Hardanger

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Den visjonære inderen Afroz Shah er kåret til «Champion of the Earth» av FN og har fått stor internasjonal annerkjennelse for sitt miljøengasjement i hjembyen Mumbai.

Da han entret talerstolen for å innlede sjømatnæringens plastseminar i Norheimsund i forrige uke, var det en tettpakket sal som lyttet til hans budskap. Her løftet han frem engasjement og samarbeid som nøkkelfaktorer i kampen for rene hav, skriver Norges Sjømatråd på sine sider.

Sjømatnæringens engasjement gleder

- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. At sjømatnæringen er så sterkt involvert i Norge, gjør meg glad, sa Afroz Shah til de rundt 80 fremmøtte.

Plastseminaret samlet fagfolk fra en rekke ulike sektorer, og ble arrangert av Sildelaget, Pelagisk Forening, Sjømat Norge, Råfisklaget, Sjømatbedriftene, Fiskarlaget, Sjømatrådet, Fiskebåt og FHF i forbindelse med opprydningsaksjonen Rein Hardangerfjord i Norheimsund.


Viktig å stå sammen mot plast i havet

Afroz Shah jobber selv tett med indiske fiskere for å fjerne marint avfall. Fredag var han og tusenvis av frivillige med på en av Norges største ryddeaksjoner; Rein Hardangerfjord. Her var også en stor gruppe fra den norske sjømatnæringen med. Det gledet han seg ekstra over.

- Den norske sjømatnæringen er verdenskjent for å være ledende på en rekke områder. Når det gjelder plast i havet, er det viktig at næringen fortsetter å være en del av løsningen – og ikke en del av problemet, sier Shah.

Alle påvirkes av plastproblemet
Årlig havner mellom ni og fjorten millioner tonn plast i verdenshavene. For å bremse denne utviklingen, og samtidig fjerne marint avfall, mener Afroz Shah at flere faktorer er avgjørende.

- Det må finnes et sterkt engasjement, og vi må samarbeide mer. Hvis lokalsamfunnet ikke er involvert, skjer det ingenting. I tillegg er det viktig å endre perspektivet fra «meg» til «oss». Plast i havet er et problem som ikke bare rammer alle mennesker på kloden, men også all fisk og alle dyr, sier Shah.

Ønsker stort engasjement
Afroz Shah har merket seg at norsk sjømat selges og markedsføres over hele verden. Det mener han forplikter.

- Jeg oppfordrer hele den norske sjømatnæringen til å engasjere seg så mye som mulig i kampen mot plast i havet. I Norge er det både tilgjengelige ressurser og en helt naturlig motivasjon for å holde havene våre så rene som mulig. Lykkes vi ikke, vil plasten i fremtiden ødelegge både fisken og hele det marine økosystemet, understreker Shah.

100 kilo plast – hver

Ryddingen ga resultater: På knappe fire timer hadde representantene fra sjømatnæringen ryddet hver rundt 100 kilo plastavfall hver, skriver Norges Fiskarlag på sine sider.

-Det er helt nødvendig være med på slike ryddeaksjoner for å forstå hvor ille det er mange steder langs kysten, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand i Norges Fiskarlag, som var med på aksjonen Rein Hardangerfjord.  

Han forteller at aksjonen var godt planlagt og gjennomført, med lokal regi – etter mal fra Hold Norge Rent.

Siste nytt