Sildelagets årsmøte – vedtak om bestander og råd fra fiskerne

Publisert: av Jarle A. Hansen

Årsmøtet i Norges Sildesalgslag nylig, gjorde vedtak og forventer en tilbakemelding.

Vedtaket er som vanlig i sin helhet sendt myndigheter og andre, men Sildelaget har likevel i brevs form, gjentatt noen hovedpunkter overfor NFD, sier salgsdirektør Knut Torgnes.

Punktene det gjelder skal kort gjengis:

  1. Forenkling av modeller for bestandestimering
  2. Endringer innenfor gjeldende kvotefleksibilitet
  3. Gytetokt for lodde på vei til/på gytefelt i februar/mars
  4. Bedre dialog med næringsaktørene rundt kystbrisling
  5. Situasjonen for raudåte
  6. Hvalarter som hindrer utøvelse av fisket i nord, og
  7. Omsetningsretten for makrellstørje.

 

For brevet i sin helhet: Klikk her.

Siste nytt