Sildelagets omsetning 1. halvår 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

988 000 tonn fisk og NOK 3,1 milliarder i omsetning er status etter første halvår 2018

Foreløpige tall viser at det er omsatt 988.000 tonn til en verdi av kr 3,10 mrd i første halvår 2018.

Tallene for første halvår 2017 er til sammenligning 880.000 t til en verdi av kr 3,01 mrd. I gjennomsnitt er det oppnådd kr 3,14 pr kg råstoff levert i 2018 mot kr 3,42 pr kg i 2017. Det er med andre ord kvantumsøkning som har bidratt til verdiøkningen.

Norske fiskere har omsatt 912.000 t til en verdi av kr 2,58 mrd i første halvår 2018 mot 792.000 t til en verdi av kr 2,32 mrd i 2017.

Det er først og fremst kolmule med en verdivekst på kr 0,36 mrd til kr 0,91 mrd og lodde Barentshavet med en omsetningsverdi på 0,32 mrd (OBS! Det var ikke tillatt å fiske lodde i Barentshavet i 2017) som har bidratt til oppgangen i omsetningsverdien.

For de øvrige tradisjonelle fiskeriene i perioden (nvg-sild, lodde Island, nordsjøsild og tobis) er det nedgang.

Omsetningen fra utenlandske fiskere har derimot gått ned både hva gjelder kvantum og verdi, fra 88.000 t til en verdi av kr 0,68 mrd i 2017 til 76.000 t til en verdi av 0,52 mrd i 2018. Det er nedgang i makrelleveransene med 25.000 t som er hovedårsaken til nedgangen.

Siste utarbeidede omsetningsprognose for Norges Sildesalgslag for året 2018 gir et totalkvantum på 1.606.000 t til en verdi av kr 7,40 mrd. Til sammenligning ble det omsatt 1.550.000 t til en verdi av 7,04 mrd i 2017.

Vi forventer altså en økning i både omsatt kvantum og omsatt verdi fra 2017 til 2018.


NORGES SILDESALGSLAG»

Siste nytt