Sildelagets styre i Nederland

Publisert: av Roar Bjånesøy

I dagene 28. - 31. august var Sildelagets styre på reise til Nederland. Programmet var stramt, og ga mange inntrykk på kort tid.

Grytidlig dro styrets medlemmer og et par fra administrasjonen fra ulike steder i landet med første fly til Amsterdam, for siden å bli busset til Scheveningen i nærheten av Haag der det etter en lunsj ble styremøte til frempå kvelden.


Tirsdagen var det busstur til Katwijk der det var besøk hos firmaet Ouwehand Visverwerking som blant annet kjøper sild i Egersund hver år til matjesproduksjonen sin.

Firmaet er godt fornøyd med auksjonen i Egersund og ønsker denne opprettholdt. Det ble pekt på at prisen som oppnås i Sildelagets auksjon er retningsgivende for nivået for nordsjøsild også internasjonalt.

Styret fikk en solid innføring om familiebedriften Parlevliet & van der Plas (P&P) som er et enormt internasjonalt foretak med mange forgreninger og ulik virksomhet i verdikjeden - fra sjø til produksjon og distribusjon. Alt i alt sysselsettes ca. 6000 mennesker i bedriften som har en omsetning på linje med Sildelaget og vel så det. Det ventes en omsetning i 2017 på rundt 10 mrd. kroner!

 

Diek Parlevliet (adm. dir. i P&P) orienterte sammen med Anton van der Plas som er adm. dir. i Ouwehand som er et underbruk til P&P. De ga seg begge god tid og tok styret sammen med folk fra staben med på en grundig gjennomgang av bedriften og produksjonslinjene. Det ble også anledning til å smake matjes av aller beste kvalitet.

Onsdag bar det til havnen i IJmuiden der det ble besøk hos rederiet Cornelis Vrolijk med innlagt besøk på bl.a. trålerne «Frank Bonefaas» (bildet) og «Afrika», noe som styret satte stor pris på.

Gerard van Balsfoort (som nylig også besøkte Solstrandseminaret), orienterte om EUs arbeid i forhold til Brexit og de utfordringer dette byr på.

Til sist ble det besøk på det nederlandske havforskningsinstituttet i Wageningen der Niels Hinzen orienterte om bestandsforskning på pelagiske arter.

Siste nytt