Siste frist for utseiling i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2023

Publisert: av Line Dale Nilsson

Melding fra Fiskeridirektøren

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2023, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest torsdag 16. mars kl. 24.00.

Fartøy som ikke har meldt utseiling innen denne frist avgir sin plass til neste fartøy på listen.


FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv:
Amund Sæther Eikrem

Siste nytt