Sjømatnæringen støtter likestillingskonferanse

Publisert: av Camilla Klævold

På bare en uke har "Kvinner i havet" samlet inn 400.000 kroner, Sildelaget går også inn som sponsor

Damene bak konferansen, Monica Langeland, Kathleen Offman Mathisen og Mariann Frantsen, er svært takknemlig for hvordan næringen har tatt imot dem.

- ...Vi tror det et eksempel på at likestilling i sjømatnæringen er et viktig tema.


Bred støtte
I tillegg til at arrangørene representerer hele næringen med bakgrunn fra leverandørindustri, havbruk og villfisk vises bredden i næringen også i støtten.

– Nå er det også bredden av sjømatnæringen som stiller på lista over støttespillere. Så langt er hovedbidragene kommet fra Norges Sildesalgslag, Grieg Seafood, Pelagisk Forening, Norengros Kjosvik, Salmar, Sparebanken Vest og NCE Seafood. I tillegg kommer også støtte fra DNB, Egersund Group, MS Frantsen Junior, MS Nordfisk, Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Cermaq, Bremnes Seashore, Norges Råfisklag, Brødrene Birkeland og Sjømat Norge, sier de i en pressemelding.

– Her er representanter fra hele næringen; organisasjoner, rederi, oppdrettere og leverandører, og det er gledelig å se at hele verdikjeden står bak når vi nå skal arrangere historiens første likestillingskonferanse for sjømatnæringen.

Adm.dir. i Norges Sildesalgslag Paul Oma tror konferansen blir viktig for næringen og er glad for å kunne bidra.

- Sildelaget er svært opptatt av å bidra til økt mangfold, likestilling og inkludering i fiskerinæringen. Jeg er derfor glad for at vi får mulighet til å være en av hovedsponsorene til konferansen. Dette tror jeg blir en viktig konferanse for sjømatnæringen, sier Oma.


Bedre balanse, mer verdiskaping

Monica Langeland, Kathleen Offman Mathisen og Mariann Frantsen sier også dette lover godt frem mot konferansen som skal være på Scandic Ørnen 29. september.

– Målet er å få hele sjømatnæringen til å møtes. Næringen vil bli bedre med en bedre kjønnsbalanse, og vi inviterer bredt, kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere, fra hele verdikjeden til å være med å skape en arena der vi kan sette søkelys på både de utfordringene og mulighetene vi har, fortsetter de.

Arrangørene av konferansen har også fått 300.000 kroner fra Nærings- og Fiskeridepartementet til likestillingsarbeid i sjømatnæringen. De tre sier at dette sammen med stor egeninnsats er en god drahjelp når det gjelder oppstarten av arbeidet. Men konferansen skal bli en årlig konferanse og ikke noe engangs-stunt.

– Derfor trengs det også ekstra støtte fra næringen selv. Arbeidet koster, men en næring med mer likestilling vil være bra både for de som arbeider i næringen i dag og for å rekruttere nye, dyktige folk inn i næringen. Slik vil mer likestilling også bety mer verdiskaping, avslutter de.

Kjente fjes
Tidligere har arrangørene fortalt om både tidligere statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Bjørn Skjæran som deltakere på konferansen. Da sa de at et så viktig tema gir tilgang til gode navn. Det samme mener de nå om den store viljen til støtte.

Siste nytt