Sjømatrådet kutter flere stillinger

Publisert: av Jarle A. Hansen

Som følge av kutt i markedsavgiften, skal Sjømatrådet effektivisere organisasjonen. 

Sjømatrådet har det siste året hatt betydelig fokus på endring som følge av reduserte inntekter og økt krav til effektiv drift. For pelagisk er markesdsavgiften halvert fra 0,6 % i fjor til nå 0,3 %. Avgiften var i 2015 på 0,75 %. For pelagiske fiskere som bidrar med avgift ved levering definert som eksport, er reduksjonen samlet i størrelsesorden 1 million kroner.

Sildelaget har uttalt seg kritisk til avgiftsreduksjonene, siden dette betyr at når de midler som i dag står "på bok" i Sjømatrådet er brukt opp (2019), så blir det betydelig mindre til markedsføring av pelagisk fisk.
Styret i Sildelaget har uttrykt bekymring for det som skjer og har i et styrevedtak fra august åpnet for at Sildelaget selv i større grad må bidra til markedsarbeidet, og dessuten sørge for bedre kunnskap og innsikt i markedene som for pelagisk næring opererer i de mest utfordrende hjørner av kloden. Selv om større aktører på eksportsiden er de som har tatt sterkest til orde for denne reduksjonen, merker Sildelaget nå en tydelig pågang fra aktører som ønsker Sildelaget med i spleiselag for ulike pelagiske markedskampanjer.  Link til Sjømatrådets side 

Siste nytt