Skagen 2019

Publisert: av Camilla Klævold

Video: Sildelaget dro på tur til Skagen for å observere hvordan lossing foregår hos danskene

I Juni reiste kontrollavdelingen på bedriftsbesøk hos Scandic Pelagic og FF Skagen i Skagen. Formålet med besøket var å observere hvordan landingsforskriften etterleves fra fartøyenes side, hvordan forretningsreglene oppfylles, samt å informere om avdelingens arbeidsmetoder og fokus innenfor konkurransevilkårene til Sildelagets kunder.

- Vi fikk en flott og grundig gjennomgang under produksjon av matjessild fra Knester mens vi var der, og fikk gjennomgått hvordan systemet er ivaretatt med en uavhengig tredjepart som forestår veiing og arts-/ og kvalitetsbestemmelse av råvarene, forteller Tony Hatland, leder for kontrollavdelingen.

Videre fikk Sildelaget en innføring i ansvarsområdene til hhv kjøper, tredjeparts kontrollører og Fiskerikontrollen. Under besøket var mel/oljefabrikken nedstengt for vedlikehold, men det ble gitt en god omvisning og informasjon om hvordan arbeidet i fabrikken foregår.

Bedriften avholdt et samlet informasjonsmøte mellom Sildelaget, Skaw Inspection og Fiskerikontrollen, hvor utfordringer og metodikk for arbeid og samhandling ble belyst.

- Scandic Pelagic og FF skagen hadde implementert krav til bærekraft fra topp til bunn, og de gav oss et godt innblikk i hvordan de på flere felt leverte mer enn det som myndighetene hadde stilt som krav til drift, måling og veiing, sier Georg Wastian, inspektør.

FF Skagen Kjøper 550 til 600.000 tonn fisk pr år på 3 til 5 lokaliteter i Danmark samt 1 til 2 i Sverige og Skandic Pelagic Kjøper 130.000 ton sild pr år på 2 lokaliteter i Danmark samt 2 i Sverige. Alle industrilandinger blir prøvetatt mtp artsbestemmelse og bifangstregler.

- Det var svært interessant å få sett hvordan de fra bedriftens side hadde løst overvåking av vektet og transport, med fjernavlesning, kameraovervåkning og dokumentasjon på alle kontrollrelevante sider av lossingen, og i tillegg hvordan personvern og myndighetskrav ivaretas, forteller Hatland.

Bedriften vil selv bidra til innspill for hvordan kontrollregimet kan løses på en ressurseffektiv og troverdig måte, og det var en svært god dialog mellom alle involverte parter med tanke på ressurskontroll og tilrettelegging.

Siste nytt