Skip to Content

Skal kartlegge likestilling

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet skal kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring

Maritim næring er mannsdominert, med en beskjeden kvinneandel på om lag 16 prosent. Dette vil Nærings- og fiskeridepartementet gjøre noe med og jobber med en ny maritim likestillingsstrategi der kartleggingen av likestillingssituasjonen i norsk maritim næring erviktig.

 

- Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon, og den maritime næringa er en viktig hjørnestein i mange norske lokalsamfunn. Den maritime politikken skal bidra til å utvikle verdensledende norske industri- og kompetansemiljøer. Da trenger vi kompetente folk fra hele arbeidsstyrken. Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, mer innovasjon og fører i seg selv til et mer attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ekstern studie for å få mer kunnskap om dagens situasjon i maritim næring. Studien skal kartlegge forhold som er til hinder for å oppnå bedre kjønnslikestilling, og vil danne et viktig grunnlag for den første maritime likestillingsstrategien.

Studien blir lyst ut i dag, på den offentlige portalen for offentlige innkjøp Doffin. Den har en kostnadsramme på inntil 750.000 kroner.

Siste nytt

Back to top