Skriftelige høringer erstatter reguleringsmøtet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Som følge av den pågående Covid-19 pandemien utgår høstens reguleringsmøte. 

I stedet vil Fiskeridirektoratet sende ut skriftlige høringsdokumenter for de ulike reguleringene i 2021 til de organisasjonene som tradisjonelt deltar i reguleringsmøtene.

Andre enn de som vanligvis deltar i reguleringsmøtene kan også sende inn innspill til høringsdokumentene. Innspillene må være skriftlige og sendes inn til Fiskeridirektoratet innen 5. november. Det er viktig at innspillene begrenses til temaene som er aktuelle i forbindelse med forberedelse av reguleringsforskriftene.

Høringsdokumentene klar i midten av oktober

Fiskeridirektoratet tar sikte på å ferdigstille alle høringsdokumentene senest medio oktober. Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med innspill som mottas i sakene. 

Innspill kan sendes til vårt postmottak: [email protected]

 

Siste nytt