Slutt på salg av sild til matjes ved fremvisningsauksjonene

Publisert: av Camilla Klævold

Siste frist for innmelding til fremvisningsauksjonen i Egersund og Skagen er mandag 24/6 kl. 24:00

Kjøperne melder nå at de vil avslutte produksjon av nordsjøsild til matjesformål.  Som følge av dette
vil det derfor ikke lenger være mulig for fartøyer å sette opp sild for salg på fremvisningsauksjonene i Egersund og i Skagen.  

Siste frist for innmelding til fremvisningsauksjonene settes til mandag 24.06.2019 kl 2400.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt