Smittefaren påvirker kontroller

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kontrollaktivitet utført av Sildelagets inspektører ble i forrige uke besluttet innstilt frem til man har kontroll og oversikt på smittesituasjonen som pågår.

Når dette er avklart vil man kunne opprette rutiner for gjennomføring av fysiske kontroller av landinger i pelagisk fiskeri med de elementer som trengs for å gjennomføre disse på en formålstjenlig måte.

Inspektørenes arbeidshverdag innebærer stor kontaktflate med aktørene i næringen, og for å minske smitterisiko tilsier risikovurderingen at man ikke eksponerer noen unødvendig.

Sluttseddelkontroll og kvoteavregning foregår kontinuerlig elektronisk uten endringer.

Erfaringsmessig er hygienerutinene i den pelagiske næringen særdeles gode, men for ikke å bidra til smitterisiko har altså kontrollavdelingen besluttet at vi inntil videre avstår fra fysisk kontroll.

Inspektørene ser frem til videre godt samarbeid når situasjonen har normalisert seg.

 

Les også mer info om kontrollvirksomhet fra Fiskeridirektoratet

Siste nytt