- Smutthullavtalen fungerer ikke

Publisert: av Line Dale Nilsson

Bytteavtalen mellom Norge og Island gjennom Smutthullavtalen er i klar favør av Island.

I gjennomsnitt er verdien av det islandske fisket det dobbelte av det Norge sitter igjen med. Det skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Les hele saken her:

Siste nytt