Søk om CO2-kompansasjon

Publisert: av Roar Bjånesøy

Garantikassen for fiskere oppfordrer flere til å søke CO2-kompensasjon. Fristen er 28. februar

Dette skriver Fiskarlaget:

Nesten alle som har levert fangst i 2020 kan søke om CO2-kompensasjon. Få har sendt søknad til nå og fristen er 28. februar. Det sier daglig leder Jan Skjærvø i Garantikassen for fiskere, som administrerer refusjonsordningen.

-Det er få som har søkt til nå. Vi vil derfor komme med en ny oppfordring om å søke snarest, sier Skjærvø.

Kompensasjonsordningen for Co2-avgift er innrettet slik at Garantikassen må ha oversikt over hvor mange som er berettiget å få refusjon FØR refusjonen utbetales. 

Skjærvø opplyser at det til nå er om lag 600 fartøyeiere som har benyttet skjemaet som ligger på Garantikassens nettside. Han ber fartøyeiere som leverte fangst i 2020 om snarest å sende inn søknadskjemaet.

Ordningen omfatter fiskere innført i fiskermanntallet. Det er en forutsetning at fartøyet er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter. Det er også en forutsetning for å få refusjon at fiske er drevet i nære farvann, som vil si i farvann innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen.

Les mer om ordningen og hvordan man søker her:

 

 

Siste nytt