Søk om Co2 kompensasjon

Publisert: av Camilla Klævold

Fristen for å søke er satt til 28. februar

Det er Fiskarlaget som først omtaler saken. Garantikassen har sendt ut en påminnelse til alle som omfattes av kompensasjonsordningen for CO2-avgift. Det er svært viktig at det søkes om refusjon for 2022 innen søknadsfristen 28. februar, påpeker Garantikassen.

Vi gjengir derfor informasjon om ordningen og oppfordrer aktuelle rederi om snarest å følge opp saken.

Kompensasjonsordningen for CO2-avgift ble innført fra og med år 2020.

Bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2022 er på 346,8 mill. kroner. Dette er en økning med 91,8 mill. kroner i forhold til bevilgningen for driftsåret 2021.

Ordningen omfatter fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy, og som har bunkret norsk avgiftsbelagt drivstoff.
Bensindrevne fiske- og fangstfartøy er ikke omfattet av ordningen.

Det er en forutsetning at fisket er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon, er som tidligere år delt inn i tre fartøygrupper: kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader på Garantikassens hjemmeside www.garantikassen.no.

Søknadsfristen er altså: 28. februar 2023

Siste nytt