Søker ny inspektør

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelaget søker ny inspektør til kontrollavdelingen

Sildelaget har en egen avdeling for ressurskontroll som består av en leder og 5 inspektører. Vi søker nå etter ytterligere en inspektør til oppfølging av fysiske landingskontroller. Stillingen innebærer reiser i de pelagiske fiskerisesongene for gjennomføring av kontrolloppgaver gitt i Fiskesalgslagsloven og Landingsforskriften, samt løpende oppfølging av lagets forretningsregler.  

Arbeidsoppgaver:
- Følge opp, overvåke og kontrollere landinger av pelagiske fangster ved mottaksanlegg langs kysten for å påse etterlevelse i henhold til gjeldende regulatoriske krav og interne retningslinjer
- Påse at aktiviteten har en risikobasert tilnærming med tilpassede rutiner og retningslinjer innenfor ressurskontroll.
- Være samtalepartner for aktørene i næringen i spørsmål relatert til gjeldende regelverk.
- Analytisk tilnærming og evne til å se trender i fiskeriene
- Bidra til utvikling av kontrollområdet
- Forestå nødvendige vurderinger og kontrollere fiskekvalitet og artssammensetning.
- Delta i relevante fora både med myndigheter og næringen forøvrig

Personlige egenskaper:
- Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
- Nøyaktig, strukturert og selvstendig.
- Interesse for fiskerinæringen
- Høy arbeidskapasitet
- Evne til å ta initiativ og raske avgjørelser
- Fleksibel og løsningsorientert
- Framtidsrettet, engasjert og pålitelig

Utdanning og erfaring
- Relevant utdanning og erfaring
- Kjennskap til regelverket for pelagisk næring er en fordel
- Kjennskap til markedsplassen, kunder og den pelagiske flåten.


Se finn annonse her:

Siste nytt