Søker ungdomskandidater til Årsmøtet

Publisert: av Camilla Klævold

Er du eller noen du kjenner under 25 år og nysgjerrig på hvordan Sildelaget fungerer og ønsker å påvirke næringen? Bli med på årsmøtet da vel

Sildelaget ønsker å bidra til å få flere yngre fiskere til å fatte interesse for, og forstå verdien av, å ta tillitsverv i Sildelaget.

Sildelaget mener det er utrolig viktig at vi, og også de andre organisasjonene, inviterer de unge inn for å fremme viktigheten av å følge med, engasjere seg og ikke minst kunne påvirke utviklingen i sin egen næring gjennom tillitsverv.

Styret i Sildelaget ønsker derfor å invitere ungdommer som gjester til å overvære årets årsmøte 3. og 4. mai i Oslo. Vi tenker oss personer, 25 år eller yngre, som enten jobber som mannskap på et pelagisk fartøy, driver fiske selv på pelagiske arter, eller andre personer som på annen måte jobber i pelagisk fiskeindustri.

Vi anmoder med dette om at faglag og andre om å foreslår eventuelle kandidater de måtte kjenne til, gjerne med en kort begrunnelse. Forslag sendes til [email protected] innen 17. mars.

Sildelaget dekker kostnader forbundet med reise og opphold i Oslo.

Ut over å kontakte organisasjonene i næringen vil vi også bruke Sildelagets nettside og sosiale medier til å komme i kontakt med passende kandidater.

Ser frem til å høre fra dere.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt