Spørsmål om lossing av mel- og olje fangster

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fri lossing for fartøyene med mel- og olje fangster har vært bærende prinsipper for denne delen av fiskeriene

-Ny pumpeteknologi på fartøysiden har ført til en glidning mot at en del fartøyer velger å losse båten med eget utstyr, da gjerne inkludert spyling av tanker, sier styreleder Jonny Garvik i Sildelaget.

-En konsekvens av dette er at noen anlegg ikke har folk til å gå ned i tankene for å spyle og grov-rengjøre disse, noe som har vært et bærende element i avtalen om fri lossing for mannskap. Vi skal selvfølgelig ta i bruk ny teknologi der vi kan, men vi er ennå ikke der hvor vi ikke trenger folk i rommene for spyling og rengjøring , sier Garvik.

I følge Garvik er det og andre elementer i lossespørsmålene som er viktige.
- Det er viktig at lossingen utføres under profesjonelle forhold, med profesjonelle folk og at sikkerheten er ivaretatt. Det har vært episoder som Sildelagets medlemmer har opplevd som uønsket og som styret i Sildelaget må vektlegge i totalvurderingen, sier Garvik som legger til at dette selvfølgelig også er en viktig sak for mannskap om bord fartøyene som nå må utføre dette arbeidet.

Sildelaget har merket seg reaksjonene som har kommet etter at selvlossing-valget ved innmelding er fjernet. Dette var da et valg der fartøyets mannskap tar seg av lossingen uten bistand fra fabrikkens ansatte.

-Vi har vurdert alle aspekter ved dette i styremøte i går og et samlet styre går inn for å inviterer Sjømat Norge til en god dialog for å utforme løsninger som ivaretar totalbildet ved lossing uten at dette skal gå ut over en videre uønsket utvikling med hensyn til sikkerhet og andre elementer, sier Garvik

Sildelaget ser og at det for tiden pågår et industrifiske og for ikke gjøre en sak vanskelig for de så vil Sildelaget innføre alternativet om selvlossing på fangster opp til 500 tonn. ( «Selvlossing» - Lossing og spyling skjer med fartøyets mannskap.»

-Vi tror dette kan løse opp i den pågående fangstsituasjonen samtidig som vi i dialog med kjøpersiden finner de beste løsningene langsiktig, sier Garvik.

Styreleder Garvik håper både fiskere og kjøpere støtter opp om tiltak som gjør at fartøyene fremover blir losset på en sikker og forsvarlig måte både for fartøy og anlegg.

Elementene som Sildelaget inviterer Sjømat Norge til dialog om er disse:

Sikkerhet ved lossing – gassmåling – spylevann
• Arbeidstidsbestemmelser
• Ansvarsforhold båt/rederi og fabrikk
• Økonomi

Siste nytt