Sprekt for sild og makrell i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et svært godt år for makrell og sild i 2020 bidrar til at verdien av sjømateksporten i 2020 er tilnærmelsesvis på høyde med eksportverdien i 2019

Total er det eksportert sjømat for NOK 105,7 milliarder kroner i 2020 mot 107,2 milliarder i 2019. 

Mens laks, hvitfisk og reker dessverre har opplevd nedgang i eksportverdiene i 2020 har pelagisk, til tross for covid-19 og alle de utfordringene pandemien har gitt, opplevd et historisk toppår.  Blant annet har verdien av makrell- og sildeeksporten økt med 1,28 mrd, fra 7,48 mrd til 8,76 mrd, tilsvarende en økning på vel 17%.

 

For makrell er det økte volumer som følge av økte kvoter som er hovedforklaringen, mens det for sild er en positiv utvikling i pris sammenholdt med økt eksport av mer bearbeidede og dyrere produkter og en svært positiv utvikling for eksporten av silderogn med både økt volum og økt pris.  I produktvekt gikk derimot sildeeksporten ned fra 353.800 tonn i 2019 til 315.900 tonn i 2020 – redusert eksport av rundfryst sild fra 190.000 tonn i 2019 til 127.000 tonn i 2020 er hovedårsaken til nedgangen.

 

De viktigste eksportmarkedene for makrell er Japan, Kina, Sør-Korea, Vietnam, Taiwan, mens det for sild er Polen, Litauen, Tyskland, Egypt og Nederland.  

 

Silderogneksporten i 2020 endte på 5.800 t til en verdi av NOK 430 millioner mot 3.800 tonn til en verdi av 160 millioner i 2019.  De viktigste silderognmarkedene var Sør-Korea, Kasakhstan, Japan og Hvite-Russland der 70 % av eksporten gikk.  Silderogneksporten ble naturligvis et svært positivt bidrag for næringen i 2020.

 

For laks er eksportverdien ned med 2,29 mrd, mens den er ned 0,89 mrd for hvitfisk. Av hvitfiskartene opplevde spesielt blåkveite en stor nedgang med 23 % eller 0,17 mrd.  For reker registreres en nedgang på 0,18 mrd, mens andre skalldyr/bløtdyr opplevde en mindre oppgang.  For ørret er det også en oppgang i eksportverdien, nærmere bestemt med 0,18 mrd.  Sistnevnte skyldes først og fremst økte eksportvolumer.

I kategorien Annen Fisk, som også inkluderer pelagisk fisk, ble det også en verdiøkning av eksporten i 2020, nærmere bestemt på 0,36 mrd.  For nærmere detaljer se oversikten «Norsk sjømateksport i 2020» 

 

Totalt sett er EU det desidert viktigste sjømatmarkedet for Norge med knapt 65,6 % i 2020.  De tre viktigste EU-markedene i 2020 var Polen, Danmark og Frankrike.  Etter EU er det USA (6,5 %), Japan (4,0 %) og Kina (3,7 %) som er de viktigste sjømatmarkedene for norske sjømateksportører.  

 

Norges Sildesalgslag vil understreke at noe av styrken ved den norske sjømateksporten er at vi tilbyr et bredt spekter av arter/produkter, at vi er tilpasnings-/omstillingsdyktige, at ressursene forvaltes godt, at vi har tillitt og «standing» ute i markedene og at vi tilbyr kvalitetsprodukter.  Disse momentene gjør Norge attraktiv som sjømatnasjon, herunder også i mer utfordrende tider som året vi nettopp har lagt bak oss.

 

Norges Sildesalgslag er naturligvis svært godt fornøyd med utviklingen for makrell og sild i 2020.  Og, i tillegg har det også vært et svært positivt år for mel/olje-sektoren i 2020 med rekordomsetning på 2,6 mrd mot vel 1,9 mrd i 2019. 

Norges Sildesalgslag vil til sist takke kjøperne for deres bidrag til den flotte utviklingen vi har registrert i pelagisk næring i 2020.  Og, Norges Sildesalgslag ser frem til å samarbeide med kjøperne også i 2021.

Norsk sjømateksport i 2020

Art

Verdi (mrd)

Endring fra 2019 (mrd)

Relativ endring (%)

 

 

 

 

Laks

69,98

-2,29

-3,2

Ørret

3,86

0,18

5,0

 

 

 

 

Torsk

9,62

-0,43

-4,3

Sei

2,36

-0,13

-5,0

Hyse

1,61

-0,14

-8,2

Blåkveite

0,59

-0,17

-22,8

Uer

0,37

-0,00

-1,2

Lange

0,33

-0.01

-1,5

Brosme

0,20

0,00

0,2

 

 

 

 

Makrell

4,98

0,69

16,2

Sild

3,79

0,59

18,5

 

 

 

 

Reker

0,91

-0,18

-16,2

Andre skalldyr/bløtdyr

1,36

0,03

2,5

 

 

 

 

Annen Fisk

5,76

0,36

6,7

 

 

 

 

SUM

105,71

-1,49

-1,4

 

Norges Sildesalgslag

ved Roald Oen 

 

Siste nytt