Stabil lønnsomhet gir høye investeringer

Publisert: av Camilla Klævold

FHF har publisert en foreløpig rapport av investeringer gjort av fiskeri og havbruksnæringen

Hensikten med prosjektet er å lage en oversikt over investeringene i næringen og nytteverdien av dem.

I rapporten kommer det blant annet fram at en stabil lønnsommhet i næringer øker investeringene. Et annet aspekt som påvirker investeringene i sektoren er fokuset på mer miljøvennlige løsninger. Myndighetene stimulerer mer miljøvennlige framdriftsløsninger for nybygg og diskuterer samtidig en mulig avvikling av ordningen med at fiskeflåten refunderes CO2-avgiften. Det er nå mange fiskerederier som velger miljøvennlig for sine nybygg.

I tillegg har sjarkforskriften fra 2014 ført til en økning i bygging av mindre kystfartøy/sjarker. Økt lønnsomhet i næringen har også gjort det mer interresant å bygge nytt enn å vedlikeholde eldre fartøy. Ser man på verftsvalg ser man også at mange rederi velger å legge investeringene sine i Norge, av de 14 fartøyene som blir levert i 2019, blir 12 bygd i Norge.

Av større havgående fartøy velges det oftere utenlandske verft, men man ser et stort fokus på miljøvennlige løsninger. Slik som for eksempel Liegruppens Libas med LNG og batteridrift.  

I årene 2008-16 ble det investert for nesten 9mrd i fiskeflåten. FHFs anslag for 2017-18 er 2,8mrd., dvs. at det siden 2008 har blitt investert for 11,5 mrd.

Framover er det vekst knyttet til enkelte svært store fartøy samt økende fokus på reduserte utslipp for kystfiskeflåten. FHF forventer tiltakende investeringer fra og med i år, drevet av en del veldig store havfiskefartøy.

FHF skriver videre på sine nettsider at det er kjent fra økonomilitteraturen at usikkerhet kan ha negativ innflytelse på investeringsatferd. Usikkerheten rundt rammebetingelsene i sjømatsektoren kan derfor påvirke investeringene på en negativ måte. Spesielt vil planlagte investeringer være sårbar for usikkerhet rundt, og endrede rammevilkår, slik som ressursrenteskatt.

Det er derfor viktig å også kartlegge planlagte investeringer i både fiskeri, fiskeindustri og havbruksnæringen. Særlig viktig er dette da det er flere planlagte investeringer i ny teknologi i havbruk, som f.eks. landbasert oppdrett av laksefisk.

 

Les mer om prosjektet på FHF sine nettsider:

Foreløpig rapport finner du her:

Siste nytt