Stagnerende fiske

Publisert: av Camilla Klævold

Begrenset leveringsmuligheter på nordsjøsild til konsum, makrellen i Vestfjorden står dypt, men Kantfisket går sin gang

Fisket etter nordsjøsild er preget av begrenset leveringsmuligheter til konsum, da de fleste anleggene har tatt sommerferie.

Det er likevel et par båter på feltet, rundt Bressay Shoal, og selv om været ikke er det beste for øyeblikket forventes det at disse vil komme med innmeldinger etter hvert.

- Det er lite sild å se og kuling på gang, forteller Jermund Skår, om bord Senior.

- Enkelte fartøy som har kvote igjen på nordsjøsilda vil nok satse på rognpressing til sensommeren, sier fungerende salgsleder Åge Røttingen.

Det har blitt meldt inn 530 tonn med nordsjøsild så langt denne uken.

 

Indirekte konsum
Kantfisket går sin gang, og flere fartøy er i aktivitet. Det er forventet at fisket vil følge vanlig intensitet over sommeren.

Så langt denne uken er det meldt inn 627 tonn med øyepål, vel 300 tonn med kolmule 34 tonn med strømsild.


Makrell

Makrellfisket i Vestfjorden har stagnert noe da fisken står dypt og er vanskelig å få fatt i. En del fartøy har også gått fra området.

- Noen fartøy har dratt fra fjorden, men mange av fartøyene som er igjen har begynt å fangste NVG-sild, størrelsen varierer noe, men det meldes om god kvalitet på silda, sier Røttingen.

Leveringsmulighetene for sild i nord er gode.

- Og om tilgjengeligheten på makrellen blir bedre vil det bli makrellfisket igjen også, sier Røttingen.

I sør har makrellfisket variert en del på grunn av værforholdene, men når været er på plass har også fisket vært godt. Størrelsen på makrellen har vært varierende, men ser nå ut til å ha jevnet seg ut. Vi hadde en periode med pir fangster som gikk til frysing.

I tillegg antas den tollfrie kvoten til EU å være oppbrukt og det har blitt en reduksjon i minsteprisen. Dette førte til et veldig godt salg i går med 64 tonn på auksjon samt noe salg utenfor auksjonen.

- Tross koronasitasjonen har eksporten av fersk makrell godt over all forventning, og det er positivt at salget holder seg oppe slik at vi får en kontinuitet i eksporten av ferskmakrell til EU, avslutter Røttingen.

Siste nytt