Starter årets opprenskningstokt

Publisert: av Roar Bjånesøy

I dag starter Vendla årets opprenskningstokt for tapte fiskeredskaper. Garn og teiner prioriteres da de er mest skadelig i spøkelsesfiske

Toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet forteller at årets opprenskingstokt har et svært stort dekningsområde, og blir direktoratets lengste tokt noen sinne.

– Det er kun Norge som har et så velfungerende rapporteringssystem som gjør det mulig å dekke et slikt område på en rasjonell og effektiv måte, sier Langedal.

I Norge er det krav om at yrkesfiskere skal melde fra om tap av redskap. Og det er disse rapporteringene som danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt.

– Også fangsten vi tar opp under toktet blir registrert. Denne registreringen av fangst og bifangst i redskapene gir viktig kunnskap om hvordan redskap kan tilpasses for å minske skadevirkningene av dem, sier Langedal.

– Vi ser at noen arter og redskaper er betydelig mer utsatt for spøkelsesfiske enn andre, utdyper Langedal.

– Det «norske systemet» med melding ved tap av redskap og påfølgende opprensking er en effektiv og velfungerende ordning, selv om det er potensial for forbedring på rapporteringssiden, sier Langedal.

Fjernet mer enn 1000 tonn fiskeredskap

Fiskeridirektoratet har siden tidlig på 1980-tallet drevet opprensking av tapte fiskeredskap på årlige tokt. Siden den gang er det tatt opp langt over 1000 tonn redskap, herav 22 000 garn med over 600 kilometers lengde.

– Under toktet prioriteres det å ta opp garn og teiner, siden denne typen redskap antas å være de mest skadelige for dyrelivet, forteller Langedal. 

– Det fjernes også betydelige mengder av annet fiskeredskap, som liner, snurrevad og not, og andre gjenstander relatert til fiske som tauverk, trålvaier, anker og dregger.

Meld fra om tapt redskap

Yrkesfiskere skal melde tap av redskap til Kystvaktsentralen på telefon 07611.

Det er viktig at også fritidsfiskere melder sine redskapstap. Det kan de gjøre via appen «Fritidsfiske».

 

I 209 ble det funnet 820 garn og 1 242 teiner under toktet. Se hele tabellen over redskaper funnet her: 

Siste nytt