Statsminister og tre statsråder på havkonferanse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran sier at for å redde havet må man redde fisken og styrke arbeidet mot global, organisert fiskerikriminalitet

Havkonferansen, i regi av FN, skal foregå i Lisboa 27. juni til 1. juli. I tillegg til fiskeriministeren skal statminister Jonas Gahr Støre, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og utviklingminister Anne Beathe Tvinnereim delta på konferansen


Norge har gjennom en årrekke vært foregangsland i kampen mot organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien og tok i 2018 initiativ til en ministererklæring mot dette problemet. Erklæringen slår fast at fiskerikriminalitet er en trussel mot bærekraftig forvaltning av de globale havressursene og utvikling av en rettferdig blå økonomi. Erklæringen har i dag 48 medlemsland og støttes opp av det norsk-ledede «Blue Justice-initiativet». Initiativet, som støttes av en rekke FN-organisasjoner, bistår utviklingsland med å bekjempe fiskerikriminalitet.

– Et av temaene for oss i Lisboa blir hvordan vi kan hjelpe utviklingsland med å sikre bærekraftig forvaltning av fiskebestander. For å redde havet må vi også redde fisken. Gjennom det norske Blue Justice-initiativet ønsker jeg å styrke det globale bidraget til bekjempelse av organisert fiskerikriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

 

En av oppgavene i Lisboa vil bli å få større tilslutning til Havpanelets handlingsplan, som viser hvordan havet kan bidra til å løse mange av vår tids store utfordringer når det gjelder klima, matsikkerhet og jobbskaping.

Portugal og Kenya er vertskap for årets konferanse. Flere tusen deltakere fra myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer, ungdomsorganisasjoner og andre aktører er ventet til Lisboa den siste uken i juni. Målet er å gjøre opp status og mobilisere for gjennomføring av FNs bærekraftmål nummer 14 om livet i havet.

Havforskning og kunnskapsdeling går som en rød tråd gjennom programmet. Les mer om konferansen: https://www.un.org/en/conferences/ocean2022

 

les mer om saken her: 

 

Siste nytt