Status på norsk eksport av silde- og lodderogn pr første halvår 2022.

Publisert: av Dorthe Iselin Austevoll

Det er positivt å registrere at prisen på silderogn har holdt seg på samme nivået første halvår i 2022 som i 2021.

For silderogn er det i perioden eksportert 1.449 t til en gj. pris på kr 70,96 pr kg og en verdi av kr 103 mill.  Dette er henholdsvis 325 t og 23 mill lavere enn i 2021, mens snittprisen er marginalt opp fra kr 70,63 pr kg i 2021 til kr 70,96 pr kg i 2022.

Det er positivt å registrere at prisen på silderogn har holdt seg på samme nivået første halvår i 2022 som i 2021 hensyntatt at det kom inn lodderogn i markedet igjen i 2022. Med nordsjøsildfiske for rognproduksjon nært forestående blir det interessant å se hva eksportprisene på silderogn blir fremover.

Rognen fra nordsjøsild regnes for øvrig som et edlere produkt enn rogna fra nvg-sild.  I 2021 endte silderogneksporten på 3.897 t til en snittpris på kr 86,38 pr kg og en verdi av kr 337 mill. Kanskje vi kan passere en eksportverdi på kr 300 mill også i 2022?

For lodderogn er det pr første halvår 2022 eksportert 942 t til en gj. pris på kr 138,10 pr kg og en verdi av kr 130 mill. 

Siste nytt