Stenging av et område på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not

Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland for fiske etter NVG-sild med not.

Etter dette er det forbudt å fiske NVG-sild på Steinlandsfjorden og Romsetfjorden i Nordland med not sør av en linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 68 grader 52,0 minutter. Øst 014 grader 58,1 minutter.
2. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 014 grader 58,5 minutter.
3. Nord 68 grader 52,6 minutter. Øst 015 grader 02,4 minutter.
4. Nord 68 grader 52,2 minutter. Øst 015 grader 03,6 minutter.

Med hilsen Rolf Harald Jensen, seksjonssjef

Christian Roll Valen, rådgiver

Siste nytt