Stenging av indre deler av Reisafjorden

Publisert: av Odd F. Andersen

Grunnet stor innblanding av sild under minstemål stenges området

STENGING AV INDRE DELER AV REISAFJORDEN I TROMS FOR FISKE ETTER NVG SILD

 

Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag, 27. november 2017:

 «Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter NVG sild.

 Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG sild på Reisafjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 56,3   minutter. Øst 021 grader 03,0 minutter.

  2. Nord 69 grader 56,1   minutter. Øst 021 grader 11,1 minutter.»

 

Med hilsen

Rolf H Jensen

 

 

Siste nytt