Sterk pelagisk eksport i 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rekord makrelleksport i 2020 og sterkt år for sildeeksporten, inkludert silderogn

Eksportverdien på makrell endte på rekordstore 5 milliarder kroner og mens sildeeksporten falt med 11% i volum så økte den med 18 %, eller 590 millioner i verdi. Spesielt silderogn satte ny solid rekord i 2020 med en eksportverdi på 430 millioner kroner.

Makrell er den nest største arten innenfor fangstsektoren.

  • Volumet for makrell i 2020 endte på 300 000 tonn.
  • Verdien endte på ny rekord med 5 milliarder kroner.
  • Volumet økte 26 prosent fra 2019.
  • Verdien økte med 693 millioner kroner, eller 16 prosent.

- Med en økning av makrellkvoten på 41 prosent fra 2019 lå det i kortene at eksportvolumet ville øke betydelig i 2020. Vanligvis medfører en kraftig økning av tilførselen til et tilsvarende kraftig fall i pris, men god etterspørsel i viktige markeder som Japan, Sør-Korea og Taiwan gjorde at prisfallet ble på moderate 7 prosent, sier ansvarlig for pelagisk strategi i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

- I tillegg til at makrellen står sterkt i matkulturen i våre viktige asiatiske markeder, har vi de siste årene sett at en betydelig produktutvikling, økt fokus på helseriktig mat og økt salg gjennom e-handel, spesielt i Sør-Korea. Alle disse faktorene har bidratt til å løfte konsumet av norsk makrell, sier Jan Eirik Johnsen.

Sild opplevde en sterk verdivekst i fjor.

  • Det ble eksportert 316 000 tonn sild i 2020.
  • Verdien var 3,8 milliarder kroner.
  • Volumet falt 11 prosent.
  • Verdien økte med 590 millioner kroner, eller 18 prosent.

- Historien har vist oss at sild står seg godt i krisetider, og det stemte også denne gang. I Tyskland, som er vårt viktigste sildemarked og hvor sildekonsumet har vært fallende over tid, så vi at etterspørselen etter spesielt hermetisk sild gjorde et hopp da koronakrisen inntraff, sier ansvarlig for pelagisk strategi i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Totalt økte konsumet av sild i Tyskland i fjor med 10 prosent.

- Den samme utviklingen så vi i vårt nest viktigste sildemarked, Polen. Den økte etterspørselen i disse markedene førte til en dreining av eksporten fra hel fryst sild til filet og prosesserte produkter til en høyere pris, sier Jan Eirik Johnsen.

Eksporten av silderogn satte en solid ny rekord i 2020. Eksportvolumet økte med 53 prosent og prisen med 73 prosent sammenlignet med 2019. Det ga en eksportverdi på 430 millioner kroner.

- Manglende loddefiske og dermed mangel på lodderogn i markedet ga en kraftig økning i etterspørselen etter silderogn. Silderogn har blitt et gullprodukt fra havets sølv, sier Jan Eirik Johnsen.

Siste nytt