Sterk verdivekst på både sild og makrell

Publisert: av Camilla Klævold

I januar ble det eksportert 34 300 tonn med sild og 26 500 tonn med makrell til en verdiøkning på 17 og 18 prosent

Norge har eksportert 34 300 tonn sild til en verdi av 332 millioner kroner i januar. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 17 prosent.

- Det har vært noe økning i gjennomsnittlig eksportpris til flere markeder både i Europa og i Afrika, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i januar.

Norge har eksportert 26 500 tonn makrell til en verdi av 439 millioner kroner. Volumet økte med 17 prosent, mens verdien økte med 68 millioner kroner, eller 18 prosent.

Sør-Korea, Kina og Japan var største mottaker av makrell i januar.

- Gjennomsnittsprisen på eksporten har vært relativt stabil, men det har vært noe prisendringer til ulike markeder. Prisendringer til ulike land skyldes delvis endrede produktsammensetning.

Sør-Korea, Kina og Japan var største mottakere av makrell i januar, og disse markedene har også vært de som har tatt imot den største delen av økningen i eksporten, sier Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Siste nytt