Stiller seg kritisk til makrell fra Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt ber norske styresmakter om å være restriktive med å la den islandske- og grønlandske flåten levere makrellen sin til norske mottak.

Dette skriver Fiskebåt på sine nettsider:

Fiskebåt stiller seg svært kritisk til leveransar av makrell frå islandske og grønlandske fartøy til norske hamner. 

 Fiskebåt ber norske styresmakter om å vere restriktive med å la den islandske- og grønlandske flåten levere makrellen sin til norske mottak. Norges Sildesalgslag har mottatt innmelding frå eit grønlandsk fartøy til sine auksjonar.

Utan avtale
I eit brev ti Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at Island og Grønland står utafor kyststatsavtalen på makrell, samtidig som dei driv omfattande fiske etter makrell utafor sine eigne økonomiske soner.

- Vi reknar med at bakgrunnen for dei store kvotane, er at dei vil posisjonere seg, slik at dei får sikra seg ein størst mogleg del av kvotane ved ein framtidig avtale med kyststatane, skriv Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt i brevet til departementet.

Les resten av saken hos Fiskebåt her: 

Siste nytt