Større makrell lenger nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Økosystemtokttet har hatt i gode vær- og vindforhold i andre delen av toktet

Etter mannskapsskifte i Tromsø har «Eros» og «Vendla» så langt kartlagt havområdene sør-sørvest og nordvest av Bjørnøya, og fra kysten vest av Tromsø til sør i Jan Mayen sonen i tillegg til i internasjonalt farvann.

Dette melder Havforskningen

Det har vært lavere trålfangster av makrell i disse nordlige områdene sammenlignet med lenger sør under første del av toktet.

Derimot har makrellen som nå beiter langt nord om sommeren vært betydelig større enn lenger sør, med gjennomsnittsvekter opptil 580 gram i trålhal sør i Jan Mayen-sonen, med individer > 600 gram og opptil 17 år gamle.

Det har vært en tydelig økning i de akustiske registreringene av norsk vårgytende sild under andre del av toktet. Det er hovedsakelig små sildestimer med sild på mellom 10-40 m dyp som dominerer.

Trålfangstene i de øverste vannmassene dokumenterer yngre sild – yngel (0-gruppe) og juvenile (1-3 år) – i de nordøstlige områdene inn mot Barentshavet. Større sild, dominert av 2016- årsklassen, registrerer vi samtidig akustisk og fanger i overflatetrålingen både med «Vendla» sør og sørvest i Jan Mayen-sonen, og med «Eros» nordvest av Bjørnøya.

Kolmulen registrerer vi akustisk i varierende mengder om sommeren over hele Norskehavet. Vi registrerer kolmulen basert på ekkolodd, og får bekreftet art og størrelse av de akustiske målingene basert på pelagisk tråling fra ca. 150 m til 350 m dyp, avhengig av tid på døgnet.

Kolmulen vandrer vertikalt gjennom døgnet, og står generelt høyere i vannsøylen om natten enn om dagen, og ung kolmule befinner seg høyere i vannsøylen enn voksne individer.

 

Kolmulen er vanligvis større og eldre i de nordlige områdene i Norskehavet sammenlignet med lenger sør. Men i år så finner vi også mye ung kolmule som er 2 og 3 år gamle fra de sterke 2020- og 2021-årsklassenene i trålfangstene, foreløpig helt nord til mellom Svalbard og Bjørnøya.

Kolmulen i de nordlige havområdene spenner fra 60 gram til 435 gram, fra 2 år til 9 år gamle individer.

LES RAPPORT OM RESTEN AV TOKTET HERSiste nytt