Større volum for sildeeksport første kvartal

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 106 000 tonn sild til en verdi av 851 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 20 prosent, mens verdien økte med 100 millioner kroner eller 13 prosent. 

Egypt, Litauen og Polen var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

- I 2019 har det vært redusert eksport av fryst filet av sild, spesielt til det tyske markedet. Samtidig har eksporten av fryst, hel sild økt til Egypt. En endring i produktsammensetningen for sildeeksporten har bidratt til at gjennomsnittsprisen for sild falt fra kr 8,52 i første kvartal 2018 til kr 8,01 i 2019, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

I mars måned ble det eksportert 32 000 tonn sild til en verdi av 277 millioner kroner. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien økte med 78 millioner kroner eller 39 prosent.


Makrell
Norge eksporterte 51 300 tonn makrell til en verdi av 861 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 1 prosent, mens verdien økte med 207 millioner kroner eller 32 prosent. Kina, Sør-Korea og Japan var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

- Økt pris, som følger av forventet nedgang i tilgangen på makrell i 2019, har gitt rekordverdi for makrellen i første kvartal. Usikkerheten rundt Brexit har ført til at makrellfisket i britisk sone ble gjennomført tidligere enn i 2018. Dette har bidratt til økte volumer levert til Norge i 2019 sammenlignet med samme periode i fjor, sier Paul T. Aandahl.

I mars ble det eksportert makrell 13 000 tonn makrell til en verdi av 227 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 8 prosent, mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 21 prosent.

Siste nytt