Stopp i brislingfisket i Hardanger

Publisert: av Kenneth Garvik

Kvoten på 500 tonn brisling i Hardangerfjorden er beregnet oppfisket, og fisket stoppes fra og med i dag, 9. oktober klokken 23.59.

 

FISKERIDIREKTORATET STOPPER BRISLINGFISKET  I HARDANGERFJORDEN  I 2021

Kvoten på 500 tonn brisling i Hardangerfjorden er beregnet oppfisket, og fisket stoppes fra og med i dag, 9. oktober klokken 23.59.

 

 

Med vennlig hilsen

Njål Wang Andersen

Seniorrådgiver

Ressursavdelingen, reguleringsseksjonen 

Fiskeridirektoratet

 

Siste nytt