Stopp i brislingfisket i Sognefjorden i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fisket stoppes fra og med i dag, 15. november

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
STOPP I BRISLINGFISKET I SOGNEFJORDEN I 2017

Kvoten på 200 tonn brisling i Sognefjorden er beregnet oppfisket, og fisket stoppes fra og med i dag, 15. november klokken 23.59.

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:
Kjetil Gramstad 94142455

Siste nytt