Stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot i 2022

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fisket stoppes fredag 1. juli 2022 klokken 15.00

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i morgen fredag 1. juli 2022 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 samme dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.

 

FISKERIDIREKTØREN

Henvendelser: Maja K. Rodriguez Brix 41691457

Siste nytt