Stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fisket blir stoppet i dag, tirsdag 5. juni 2018 klokken 15.00

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i dag, tirsdag 5. juni 2018 klokken 15.00.

Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt