Stopp i fisket etter sild i Skagerrak for fartøy i ringnotguppen

Publisert: av Line Dale Nilsson

Gruppekvotene i Skagerrak er beregnet oppfisket

Melding fra Fiskeridirektøren:

Gruppekvotene i Skagerrak for fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy er beregnet oppfisket.

Fisket stoppes fra og med 4. september 2018.

Meldingen ser du her:

Siste nytt