Skip to Content

Styrker føringstilskuddet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen foreslår å styrke næringstiltak i fiskeriene i 2022 med 3 millioner kroner

I Solberg-regjeringens budsjett ble det foreslått å sette av 12 millioner kroner i næringstiltak, en nedgang på 3 millioner kroner. Støre-regjeringen foreslår nå å reversere kuttet, og holder føringstilskuddet på dagens nivå, skriver departementet.

Det betyr at det vil settes av totalt 15 millioner kroner til føring.

Pengene skal bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen, og brukes på tiltak som føringstilskudd, tilskudd til selfangst og ordningen med garantilott for fiskere.

– Regjeringen vil ha en variert og bærekraftig fiskeflåte for å sikre trygge helårige arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunnene. Vi vært tydelige på at vi skal styrke ordningen med føringstilskudd, derfor stanser vi kuttforslaget til den forrige regjeringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

 

Siste nytt

Back to top