Svak måned for sild

Publisert: av Anette Uddén

På markedssiden fortsetter trenden med en økende andel eksport av fryst filet fremfor hel fryst sild.

Norge opplevde en nedgang i eksporten av sild i januar, med et totalt volum på 20 984 tonn til en verdi av 403 millioner kroner. Dette representerer en verdimessig nedgang på 3 prosent, eller 12 millioner kroner, sammenlignet med samme måned i fjor, mens volumet falt med hele 26 prosent.

De største markedene for norsk sild var Polen, Tyskland og Litauen. Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, forklarer at nedgangen delvis skyldes en total kvotereduksjon for all sild på 20 prosent, og spesielt for NVG-sild på 24 prosent, samt utfordringer knyttet til fangst som har resultert i lavere landinger. Det ble landet 72 000 tonn sild i januar i år, mot 103 000 tonn i samme periode i fjor.

Fryst sild
På markedssiden fortsetter trenden med en økende andel eksport av fryst filet fremfor hel fryst sild, hvor fryst filet utgjorde 70 prosent av eksporten. De viktigste markedene, Polen og Tyskland, rapporterte om en sterk økning i importen av fryst filet på henholdsvis 28 prosent og 46 prosent, samtidig som prisen i euro økte med henholdsvis 6 prosent og 7,5 prosent.

Siste nytt