Svarer på kvotemeldingen

Publisert: av Camilla Klævold

Departementet har lagt ut en del svar på spørsmål som har kommet i forbindelse med kvotemeldingen

Stortingsmeldingen Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018-2019), ble lagt frem for Stortinget 21. juni 2019. Etter fremleggelsen har det kommet en del spørsmål.

Departementet har samlet noen av disse spørsmålene, og vil legge ut flere svar. Meldingen er nå til behandling i Stortinget.

Les spørsmålene og svarene her:

Siste nytt