Telefontrøbbel hos Sildelaget

Publisert: av Jarle A. Hansen

De siste ukene har vi dessverre erfart en del vanskeligheter med våre telefonsystemer.

Det er Telenor som har hatt problemer med samtaleavvikling etter en større systemfeil 8. mai. Dette har påvirket oss i Sildelaget på Skype, mobil og inngående samtaler til sentralbordløsninger (salg og hovednummer). Det har etter 8.mai vært en del følgefeil, men nå skal alt kjøre som normalt igjen.

Vi har hatt en del "nedetid" siden 7. mai.  I perioder har det vært kjørt reserveløsning og dermed har vi også hatt kapasitetsproblemer ved sentralbord.

Vi beklager dette sterkt siden vi i Sildelaget er totalt avhengig av et topp-fungerende telefonsystemer for å utøve de tjenester vi skal!

 

Siste nytt