Til fartøyer som fisker makrell

Publisert: av Camilla Klævold

Melding til fiskere av makrell

Fiskeridirektoratet har i dag foretatt endringer i reguleringsopplegget for makrell.

Norges Sildesalgslag vil med grunnlag i nevnte presisere at følgende gjelder med virkning fra og med fredag 08.10.21:

1)    I alminnelighet vil fangster bli avregnet fartøyets ordinære kvote såfremt denne ikke er fisket.
2)    Idet et fartøys ordinære kvote er fisket utløses kvotebelastning på maksimalkvotetillegget.  Og, dersom fangsten også overskrider
              maksimalkvotetillegget vil resterende kvantum bli avregnet mot fartøyets flekskvote.  OBS!  Et fartøys flekskvote er upåvirket av maksimalkvotetillegget.

3)    Dersom fartøy har fisket mer enn den ordinære kvoten pr 07.10, vil ytterligere fangst bli avregnet maksimakvotetillegget fra og med 08.10.   Og, dersom fangsten også overskrider maksimakvotetillegget vil resterende kvantum bli avregnet mot fartøyets flekskvote.   

Norges Sildesalgslag vil også gjøre oppmerksom på at fisket på maksimalkvotetilleggene kan stoppes på kort varsel.


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt