Til fiskere og kjøpere av fangster til fiskemel og fiskeolje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tiltak for å unngå spredning av koronavirus ved lossing av fangster til fiskemel og fiskeolje. 

For å unngå spredning og smitte av koronavirus mellom ansatte på fabrikk og mannskap på båt må fartøy ved innmelding av fangst velge lossing etter alternativ 3, se rundskriv 4/20, som betyr at fartøyet selv må pumpe fangst på land og selv gjennomføre alt arbeid ombord i fartøyet i forbindelse med lossingen. Fartøy som ikke kan losse etter alternativ 3 må varsle dette ved innmelding.

Se Rundskriv 04/20 her: 


Fabrikk må sørge for at nødvendige hygienetiltak er iverksatt slik at styringspanel og eventuelt sikkerhetsutstyr som fartøyet må låne er rengjort på en måte som hindrer risiko for spredning av koronaviruset. Fartøy må gjøre det samme når utstyr leveres tilbake.


Før lossing må skipper og fabrikk avtale rutiner for å sikre at lossingen kan gjennomføres med minst mulig risiko for spredning av koronaviruset noe som blant annet innebærer at det må være nødvendig avstand mellom ansatte på fabrikk og mannskap på fartøy.


Den enkelte fabrikk har iverksatt egne tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Norges Sildesalgslag ber skipper om bord i den enkelte båt også å utarbeide interne rutiner for fartøyets mannskap om det samme. Når fangst er solgt vil Norges Sildesalgslag informere fartøyet om de retningslinjer kjøper har iverksatt for å hindre koronasmitte ved fabrikken.


Norges Sildesalgslag viser til rundskriv 05/20 om standard for sikkerhetsrutiner ved lossing av fangster til fiskemel og fiskeolje, rutinene som nå skal følges er listet opp ved lossing etter alternativ 3. I stedet for at partene møtes for å signere sjekklisten ved lossing fyller skipper og ansvarlig mottaker ut og signerer hver sitt eksemplar av skjemaet som så utveksles ved e-post mellom partene. Sluttseddel signeres elektronisk.

Se Rundskriv 05/20 her


Da spredning av koronavirus på fabrikk og om bord i fartøy i verste fall kan bety at hovedsesongen for fiske og produksjon av fangster til fiskemel og fiskeolje kan være over for fabrikk og båt som utsettes for dette, er det i alles interesse at strenge hygieneregler iverksettes og etterleves av alle involverte.Med vennlig hilsen
Norges Sildesalgslag

Knut Torgnes
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt