Til fiskere og kjøpere av pelagisk fisk til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Utbudsområder og -reglement for konsumfangster gjeldende fra mandag 12.06.2023

Utbudsreglementet for konsumfangster har blitt gjennomgått med tanke på forenkling. I denne sammenheng er det blitt foretatt redaksjonelle-, redigeringsmessige og tekstmessige endringer herunder har en gjennomgått og ryddet i utbudsområdene med tanke på å operere med mer reelle havner der det er pelagiske konsumanlegg. Vi kan blant annet opplyse om at utbudsområdet Moltu/Harøysund nå vil erstattes med Ålesund, mens utbudsområdet Svolvær/Hopen erstattes med Hopen. Videre vil utbud til Færøyene inkludere alle anlegg på Færøyene.

OBS! Det materielle innholdet er ikke endret med denne gjennomgangen.

Om det er noen som har spørsmål til det oppdaterte rundskrivet, dvs Rundskriv 11/23, vennligst kontakt Lagets Salgsavdeling.

Rundskriv 11/23 finnes her

Siste nytt