Til fiskere og kjøpere av råstoff til produksjon av fiskemel og fiskeolje

Publisert: av Line Dale Nilsson

Den ordinære minsteprisfastsettelsen gjeninnføres for leveranser av nordsjøsild og makrell til mel/olje fra mandag 12.06.23

Med virkning fra onsdag 10. mai 2023 ble den ordinære minsteprisfastsettingen for nordsjøsild til mel/olje suspendert. Fra denne datoen ble minsteprisen på tobis til mel/olje også gjort gjeldende for nordsjøsild til mel/olje. Med virkning fra lørdag 13. mai 2023 ble tilsvarende gjort for makrell. Bakgrunnen for nevnte tiltak var at fettinnholdet i både nordsjøsild og makrell var uvanlig lavt så tidlig i sesongen og at de ordinære minsteprisene ble for høye med tanke på at omsetningen ikke skulle stoppe opp.

Med bakgrunn i den siste tids utvikling i fettinnhold og priser til mel/olje, blant annet på nordsjøsild, er det Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag sitt standpunkt at den ordinære minsteprisfastsettelsen for nordsjøsild og makrell til mel/olje gjeninnføres fra mandag 12.06.23. Dette innebærer følgende minstepriser for nevnte to arter fra førstkommende mandag (jfr Rundskriv 08/23):

For nordsjøsild til mel/olje: kr 6,394 pr kg
For makrell til mel(olje: kr 5,900 pr kg

Dette til deres informasjon

Siste nytt