Tilskudd til føring av sild fra 1. juli

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende føringssatser vil gjelde for sild fra og med 01.07.2021

1. Føringstilskudd for sild.

Følgende føringssatser vil gjelde for sild fra og med 01.07.21:

                

  Totalt Tilskudd Egenfinansiering
Føringsdistanser u/100 n.m. 0,45/kg 0,05/kg 0,40/kg
Føringsdistanser 100 - 300 n.m 0,50/kg 0,10/kg 0,40/kg
Føringsdistanser over 300 n.m 0,60/kg 0,20/kg 0,40/kg

 

 

Ordningen gjelder for leveranser av låssatt sild til både konsum og mel/olje. For låssatt nvg-sild gjelder følgende begrensning:

 

 - Det utbetales kun føringstilskudd til fartøyer under 15 meter største lengde. (OBS! Fartøy på 15 meter største lengde og mer vil derfor måtte dekke det         totale tilskuddet til kjøper alene dersom disse leverer låssatt nvg-sild til føringsfartøyer).


2. Føringstilskudd for makrell og hestmakrell.

OBS! I 2021 vil det ikke bli utbetalt føringstilskudd til makrell og hestmakrell. Dette som følge av at Norges Sildesalgslag har måtte foreta prioriteringer med grunnlag i reduserte midler til føring i 2021.


3. Annet.

Merk også at Føringsfartøy i Kategori 4 i Føringspoolen, som benyttes til føring av sild, ikke vil bli gitt føringstilskudd i 2021.

 

Se rundskriv 16/21 her:

Siste nytt