Tilskudd til ungdomsfiske

Publisert: av Anette Uddén

Regjeringen annonserer en utlysning på 2 millioner kroner. 

Kommuner over hele landet kan nå søke om tilskudd på inntil 200 000 kroner for å realisere ungdomsfiskeprosjekter sommeren 2024. Den totale rammen for tilskuddet er på 2 millioner, og flere kommuner kan motta støtte. 

I 2023 fikk 242 ungdommer fra 17 forskjellige kommuner sommerjobb i fiskerisektoren gjennom kommunale prosjekter, som er en dobling fra 2022. 

– Fiskeriene har stor betydning for folk og lokalsamfunn langs hele kysten. Å engasjere ungdom i denne sektoren er ikke bare en investering i deres fremtid, men også i bærekraften og kontinuiteten av næringen selv, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Sammen med eksisterende ordninger, slik som ungdomsfiskeordningen, tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordningen, ungdomstillegg og ekstra kvotebonus for enkelte fiskere under 30 og 40 år, bidrar ungdomsfisketilskuddet til å styrke rekrutteringen til norsk fiskerinæring.

Søknadsfristen er 28.februar og du finner søknaden her. 

Les hele pressemeldingen her. 

Siste nytt